פתרונות בתחום אבטחת מהימנות עובדים - מניעת העסקה של גורם סיכוני

• בדיקות מהימנות למועמדים להעסקה בארגון
• בקרה שוטפת על יישום נהלי מהימנות במהלך ההעסקה


ניתן למנוע העסקה של עובד בעל פוטנציאל סיכוני. עובד כזה אם לא יאותר בשלבי המיון הראשוניים עלול לגלול לנזק כבד לחברה במהלך העסקתו. "אניגמה" מציעה שרותי סינון ומיון ביטחוני למועמדים בהתאמה לצרכים של הארגון.

פתרונות בתחום הביטחון המשקי - מניעת גניבות של רכוש וציוד החברה.
• בקרת הליכי ניהול מלאי והפצה במרכזים לוגיסטיים,מחסנים ומחוץ לארגון
• פריסת אמצעים למניעת פחת או גניבות סחורה


גניבות סחורה וציוד,פחתים חריגים במלאים וחוסרים בלתי מוסברים משבשים את הפעילות העסקית התקינה של הארגון. ל"אניגמה" ניסיון רב ופתרונות יעילים כנגד תופעות מזיקות אלה.

תכנון מערכי בקרת סיכונים וניהול סיכונים בארגון
• תוכנית ניהול סיכונים לכלל ההליכים בארגון
• תוכנית להמשכיות עסקית בחירום ארגון אחראי ימשיך לקיים פעילות עסקית תקינה במהלך תקופות ומצבי חירום.

לצורך כך יש לקיים הליך מסודר ושוטף של בקרת סיכונים בכל מרכיב והליך של העסק. לצד בקרת הסיכונים יש לגבש תוכנית ל"המשכיות עסקית" שתאפשר את הפעלת המרכיבים העיקריים והחיוניים של החברה. מומחי "אניגמה" יסייעו בגיבוש ואחזקה של תוכניות חירום וגבוי להליכים השונים.