תכנון וניהול מערכות אבטחה
תכנון מערכי בקרת סיכונים וניהול סיכונים בארגון

• תוכנית ניהול סיכונים לכלל ההליכים בארגון
• תוכנית להמשכיות עסקית בחירום


ארגון אחראי ימשיך לקיים פעילות עסקית תקינה במהלך תקופות ומצבי חירום. לצורך כך יש לקיים הליך מסודר ושוטף של בקרת סיכונים בכל מרכיב והליך של העסק. לצד בקרת הסיכונים יש לגבש תוכנית ל"המשכיות עסקית" שתאפשר את הפעלת המרכיבים העיקריים והחיוניים של החברה. מומחי "אניגמה" יסייעו בגיבוש ואחזקה של תוכניות חירום וגבוי להליכים השונים.