מאמרים
> החיסול - בין הערכות לעובדות
> "כיפת ברזל" איננה כל התורה על רגל אחת
> הענישה הפושעת
> מחדל אשכנזי
> תסמונת העם המופתע
> ישראל והקדנציה השנייה של אחמדינג'אד
לחץ לעוד מאמרים
 
בקרת סיכונים וסקר איומים
תכנון והקמה של מערכי אבטחה כוללת בארגונים מסחריים ותעשייתיים.
תכנון וביצוע סקר סיכונים/ איומים כבסיס לתוכנית אבטחה.
ניהול סקר מקיף הכולל הצפת כל סיכון ביטחוני לעובדים,מערכות והליכים בארגון.


סקר סיכונים מקיף מהווה תנאי לתכנון אבטחה יעילה. הסקר יקוים בשיתוף הנהלת הארגון ומנהלי התחומים. במהלך הסקר יבדקו הליכי העבודה הקיימים, נהלים ונוהג. מול החולשות שיאותרו יוצבו פתרונות אבטחתיים.

פתרונות בתחום האבטחה הפיזית - כנגד חבלה ופעילות פלילית
תכנון והקמה או שדרוג של מערך אבטחה ארגוני הכולל מעגלי אבטחה פיזית
שמירה,גידור,שערים,תאורה,מערכות צילום CCTV ,מערכות בקרה והתרעה.

אבטחה פיזית יעילה תמנע חדירה לא מורשית לאתרי הארגון. כל תנועה ופעולה חריגה יתועדו באמצעות מערכות הצילום. כל ניסיון לכניסה חריגה ייבלם ויתועד באמצעות מערכות בקרת כניסה. למשרד "אנימה" מומחים ומגוון אמצעים לאבטחה פיזית שישולבו בתוכנית האבטחה הכוללת.

פתרונות בתחום אבטחת מידע - מניעה של זליגת מידע רגיש
מיפוי חולשות אבטחה במאגרי מידע במחשב,מסמכים ורשומות ובתקשורת.
אבטחת המידע מפני הגורם האנושי(פנימי וחיצוני).

המידע על תצורותיו השונות מהווה יעד לגניבה/חבלה לגורמים חיצוניים ופנימיים. במרבית הארגונים המידע מצוי במחשבים הנייחים והניידים, בתקשורת,ברשומות וברשות קבלני המשנה.
מאגרי המידע בארגון ימופו וינתן להם מענה אבטחתי מקצועי.

פתרונות בתחום אבטחת מהימנות עובדים - מניעת העסקה של גורם סיכוני.
בדיקות מהימנות למועמדים להעסקה בארגון
בקרה שוטפת על יישום נהלי מהימנות במהלך ההעסקה

ניתן למנוע העסקה של עובד בעל פוטנציאל סיכוני. עובד כזה אם לא יאותר בשלבי המיון הראשוניים עלול לגלול לנזק כבד לחברה במהלך העסקתו.
"אניגמה" מציעה שרותי סינון ומיון ביטחוני למועמדים בהתאמה לצרכים של הארגון.

פתרונות בתחום הביטחון המשקי - מניעת גניבות של רכוש וציוד החברה.
בקרת הליכי ניהול מלאי והפצה במרכזים לוגיסטיים,מחסנים ומחוץ לארגון
פריסת אמצעים למניעת פחת או גניבות סחורה

גניבות סחורה וציוד,פחתים חריגים במלאים וחוסרים בלתי מוסברים משבשים את הפעילות העסקית התקינה של הארגון. ל"אניגמה" ניסיון רב ופתרונות יעילים כנגד תופעות מזיקות אלה.

תכנון מערכי בקרת סיכונים וניהול סיכונים בארגון
תוכנית ניהול סיכונים לכלל ההליכים בארגון
תוכנית להמשכיות עסקית בחירום

ארגון אחראי ימשיך לקיים פעילות עסקית תקינה במהלך תקופות ומצבי חירום. לצורך כך יש לקיים הליך מסודר ושוטף של בקרת סיכונים בכל מרכיב והליך של העסק. לצד בקרת הסיכונים יש לגבש תוכנית ל"המשכיות עסקית" שתאפשר את הפעלת המרכיבים העיקריים והחיוניים של החברה. מומחי "אניגמה" יסייעו בגיבוש ואחזקה של תוכניות חירום וגבוי להליכים השונים.

לייבסיטי - בניית אתרים